Advokátní kancelář JUDr.Julie Janatová

o kanceláři

kontakt/kde nás najdete

jaké služby poskytujeme

dále nabízíme

služby mimořádné

...a ještě něco...

aktuálně

Naše specializace je především rodinné právo

- úprava poměrů k nezletilým dětem
- zvyšování a snižování výživného pro nezletilé i zletilé děti
- rozvody
- žaloby na určování či popření otcovství
- výživné na manžele/manželky, rozvedené manžele / manželky
- vypořádání společného jmění manželů

pomůžeme však i

- v bytových záležitostech
- při převodech nemovitostí (darovací a kupní smlouvy)
- v pracovním právu
- při dědickém řízení
- při vymáhání pohledávek
- ověřujeme podpisy na listinách

zastupujeme u soudních jednání